top of page

Gedrag & VOG Beleid

Volleybalvereniging Wijthmen wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Daarom heeft het bestuur dit onderwerp al enige tijd op de agenda staan en hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld voor de leden, trainers, vrijwilligers en het bestuur.

 

Ons beleid sluit uitstekend aan bij het initiatief dat door de Nevobo en NOC/NSF deze week bekend is gemaakt. Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar wij willen graag onderstaande gedragsregels aan jullie bekend maken.

 

Gedragsregels Volleybalvereniging Wijthmen

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
   

 2. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
   

 3. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft;
   

 4. Ik val de ander niet lastig;
   

 5. Ik berokken de ander geen schade;
   

 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
   

 7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
   

 8. Ik negeer de ander niet;
   

 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
   

 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
   

 11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht;
   

 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
   

 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
   

 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
   

Vertrouwenspersoon

Volleybalvereniging Wijthmen heeft vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag:

Anne-Marie van Timmeren

06 - 268 50 503

Vertrouwenspersoon@VolleybalWijthmen.nl

 

VOG-verklaring

Het bestuur heeft tevens besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle trainers binnen de vereniging.
 

Het VOG-beleid wordt ook vanuit de Nevobo gestimuleerd. Het is belangrijk te weten dat Volleybalvereniging Wijthmen verlangt dat er een VOG aanwezig is voor alléén het onderdeel omgaan met personen. (Profiel Onderwijs / Education)

Wat is een VOG?


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Volleybalvereniging Wijthmen alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

bottom of page